Inzicht in problematieken

Optimalisatie van zorgprocessen

Zorgprocessen zijn vaak een ingewikkeld samenspel van zorgprofessionals, patiënten, behandelruimtes en materieel. Bureau Transparant wil helpen om deze complexe processen inzichtelijk te maken. Wij denken graag mee met uw actuele uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld capaciteitsmanagement, patiëntenstromen, voorraden of verspillingen.

De aanpak is eenvoudig. Wij helpen uw zorgprofessionals met het verbeteren van het zorgproces. Dit doen we door inzichten te geven in actuele problematieken, met uitgebreide procesanalyses en door heldere diagnoses. Het werkelijke verbeteren doen we samen. De verbetering vindt plaats in het primaire zorgproces. Het proces wat bij ons altijd leidend is.

De verbeteringen faciliteren we graag in de vorm van trainingen voor uw medewerkers. Deze trainingen zijn zo opgezet dat er op een eenvoudige en ludieke manier kennisgemaakt wordt met het vakgebied. Niet door moeilijke, vage theorieën, maar door aansluiting te vinden bij (zorg)professionals bereik je het doel: “Enthousiasme om te verbeteren.”